KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ


6306 sayılı kanuna göre kentsel dönüşüm kredisi; riskli yapı tespiti, riskli sayılan binaların yıkımı ve yeniden yapım için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak alınabilir. Kentsel Dönüşüm Kredileri alındıktan sonra bu işlemlerin gerçekleştiğine dair bilgi verilmesi zorunludur.

Kredinin geri ödeme süreleri 24 aydır ve geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar. 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında bağımsız bölümü hisseli olan malikler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalayan bankalardan, bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL tutarında, birden fazla konutu veya işyeri bulunanlar ise en fazla 500.000 TL tutarında kentsel dönüşüm kredisi faiz desteğinden yararlanabilmektedir.